top of page

קישורים לשירים במדיות השונות

פוסטראומה

שרית גיל

ברוך שעשני אישה

יפעת שלו

שלווה

דודי הסקי

הבאתי לך

גל שריג

חללי המלחמות

דודי הסקי

נולדתי לרוח

גל שריג

ריקוד אהבתך

ליאור יעקב

שעות מתות

גל שריג

עוף מוזר

דודי הסקי

בוקר בבוקרו

ג'ולי עידן

בדידות

גל שריג

בשדרת הכוכבים

ליאור יעקב

הפינה שלי

ליאורה גל מידן

בלי עמודי חשמל

גל שריג

בחורי מלח

טובה להב

Ven Hacia Mí

Italo Gonzalez

Perfect Lovers

The Undercover Waves

אחותך

גל שריג

מקסיקו

אזב עדן זמרו וגל שריג

שלנו

אזב עדן זמרו וגל שריג

נישאר בכך

טובה להב

מנגינה שבורה

ג'ולי עידן

בון בון בסורבון

ג'ולי עידן

מסכה

טובה להב ודודי הסקי

מילים ומנגינה

מעיין מוטעין ואמנון אגסי

אם ישנה אהבה

הפרויקט של גל שריג

עודנה

שרית גיל

פעם פגשתי בחורה

גל שריג

כתם השמש

טובה להב

האחרת הזאת

מאי אסיסקוביץ'

קחי נשימה

גל שריג

תשוקה

גיל זמר

נשמה תועה

טובה להב

למה

גל שריג

אהבת נעורים

רחל ברוך

אחרי

ג'ולי עידן

דרכו של אדם

ג'ולי עידן

bottom of page